Privacy

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR - EU-verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016).

Ze worden opgeslagen in de bestanden van Detry N.V., rue de Merckhof 110, B-4880 AUBEL - RPR Luik (Afdeling Verviers), met ondernemingsnummer 0402.327.393, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan.

Deze gegevens worden verwerkt in het kader van marketingacties: gepersonaliseerde informatie en promotiecampagnes met betrekking tot onze producten en diensten; ze kunnen ook worden gebruikt om reclame op onze website te personaliseren of voor statistische doeleinden.

U beschikt te allen tijde over de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die u ons heeft verstrekt:

  • het recht op informatie en toegang tot uw gegevens,
  • het recht om deze gegevens te corrigeren of te schrappen,
  • het recht op een beperking van deze gegevensverwerking,
  • het recht om u te verzetten tegen de verwerking ervan.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen

  • via e-mail op het adres: remove@myaubel.be,
  • per fax op het nummer: 087/680 638,
  • via de post op het adres: Detry N.V. - Afdeling Marketing – rue de Merckhof 110, B-4880 AUBEL.

Duur van de gegevensbewaring:

De gegevens die wij verzamelen in het kader van My Aubel worden bewaard zolang u lid blijft van MyAubel; ze worden verwijderd zodra u te kennen geeft geen lid meer te willen zijn en/of u gebruik maakt van uw recht op verwijdering zoals hierboven omschreven.

De gegevens die wij verzamelen in het kader van specifieke acties worden zes maand na het afsluiten van de betreffende actie verwijderd.

Voor alle duidelijkheid delen wij u mee dat, als u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met de wet worden verwerkt, u de mogelijkheid heeft om dit te melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).

Cookies

Wij wijzen u erop dat wij algemene cookies gebruiken om het gebruiksgemak op onze website te verbeteren; u kunt uw browserinstellingen wijzigen om het gebruik van deze cookies te voorkomen.